Download

แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทยทุกคน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดทำแอปพลิเคชัน EchoVE พร้อมบทเรียนภาษาอังกฤษสำหรับอาชีวะกว่า 130 บทเรียน ครอบคลุมทุกประเภทวิชาสายอาชีพ ซึ่งสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทั้งระบบ Android และ iOS เพื่อช่วยเพิ่มทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

เรียนภาษาอังกฤษด้วยแอปพลิเคชัน ที่ดีที่สุด

เข้าถึงวีดีโอบทเรียนที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้พัฒนาการพูด การฟัง การออกเสียง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

EchoVE

แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนอาชีวะ และประชาชนทั่วไป บทเรียนได้รับการออกแบบตามหลักการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติ ฝึกฝนผ่านการจำลองสถานการณ์ต่างๆ

พูด

ฝึกภาษาได้แบบไม่ต้องกลัวผิด
ผ่านระบบฟีดแบค,หรือ 5 ระดับ ที่สามารถประเมินผลได้ว่าพูดหรอออกเสียงได้ชัดเจนหรือไม่ เหมือนฝึกฝนกับเจ้าของภาษา

เขียน

ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนผ่านการทำแบบฝึกหัด ทั้งการพูดและการเขียน จากประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อให้การฝึกฝนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใช้งานฟรี

EchoVE ,แอปพลิเคชัน, Android,Role Play สำหรับนักเรียนอาชีวะ และประชาชนทั่วไป สามารถโหลดได้ฟรีทั้งระบบ Adroid และ IOS

ฟังก์ชั่นพิเศษ

Roe Play ระบบพิเศษ ที่ช่วยจำลองสถานการณ์ และสร้างบทบาทสมมุติ ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

อื่นๆ

แอปพลิเคชันเอคโค่วี (EchoVE) แบ่งออกเป็น 11 หมวด คือ - หมวดสาขาเฉพาะทาง 9 หมวด แบ่งตามสาขาวิชา คือ อุตสาหกรรม, พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ศิลปกรรม, คหกรรม, เกษตรกรรม, ประมง, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร - หมวดภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 1 หมวด

วิธีการการใช้งาน

สำหรับผู้เรียนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง ซึ่งการเข้าใช้งานต้องมีการสมัครลงทะเบียนกันเสียก่อน ซึ่งคนไทยสามารถสมัครได้ฟรีครับ และการใช้งานแอปฯ ตัวนี้จะมีการดาวน์โหลดวีดีโอบทเรียนตอนใหม่เป็นระยะๆ ทำให้ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระหว่างการดาวน์โหลดวีดีโอ และกรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดฟังก์ชั่นการอัพเดทอัตโนมัติ เพื่อให้แอปฯ มีเนื้อหาที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และแอปฯ สอนภาษาอังกฤษดีๆ แบบนี้ เขาให้ใช้งานฟรีทั้งบนระบบ Android และ iOS ครับ

ที่มาของโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดทำโครงการผลิตสื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษ การสื่อสารเพื่อก้าวสู่อาชีพ เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษการสื่อสาร เนื้อหาประกอบไปด้วย 9 ประเภทวิชาได้แก่ เกษตรกรรม, คหกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การสื่อสาร, เกษตร ประมงพาณิชยกรรม, ศิลปกรรม, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และแอพพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต โครงการนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินการ ใน 5 ภาค 10 รุ่นๆ ละ 200 คนรวมทั้งหมด 2,000 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมออกไปยังสถานศึกษาระดับอาชีวะทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวะ
ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2562 กว่า 130,000 คน

คามคิดสร้างสรรค์ คือทักษะที่จำเป็น

คามคิดสร้างสรรค์ คือทักษะที่จำเป็น

เราอยู่ในโลกที่ต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากลักษณะของงานทุกวันนี้ ต้องการคนที่มีทักษะการคิดมากกว่าเดิม สังคมที่เปลี่ยนไปต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าที่ผ่านมา ประเทศที่ขาดคนคิดสร้างสรรค์จะพัฒนาได้ช้า ส่วนประเทศที่มีคนคิดสร้างสรรค์จำนวนมากจะมีการคิดค้นนวัตกรรมขายความคิด  นำรายได้มาพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
10  อาชีพอาชีวะ รับมือ AEC

10 อาชีพอาชีวะ รับมือ AEC

สอศ. ร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและพลังงาน เช่น บริษัท ไออาร์พีซีจำกัด (มหาชน) บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยเปิดสอนใน 5 วิทยาลัย เมื่อจบแล้วสามารถทำงานในตำแหน่งช่างเทคนิค ช่างบำรุงรักษาและซ่อมอุปกรณ์ในโรงกลั่นน้ำมัน
5 เทคนิคการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้จำได้อย่างรวดเร็วและใช้ได้จริง

5 เทคนิคการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้จำได้อย่างรวดเร็วและใช้ได้จริง

เคยใช่ไหมในหลายๆครั้งที่คุณอ่านหนังสือภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นข่าว หนังสือเรียน หรือแม้แต่ฟังหรือดูวิดีโอต่างๆจากต่างประเทศแล้วไม่รู้ความหมายของคำศัพท์หรือจำคำศัพท์เหล่านั้นไม่ได้ปัญหาการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป วิธีการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ได้อย่างรวดเร็วและใช้งานได้จริง

ประกาศผล

แอปพลิเคชั่น EchoVE

นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมการสาธิตการทดลองการใช้แอปพลิเคชัน EchoVE ในการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านระบบแอปพลิเคชัน EchoVE และได้ร่วมรับชมการสาธิตการสั่งการคำสั่งด้วยภาษาอังกฤษผ่านหุ่นยนต์ โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมและสนับสนุนการจัดทำแอปพลิเคชัน EchoVE ดังกล่าวว่า เพื่อจะได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับ นักเรียน นักศึกษา อาชีวะ และครูอาจารย์ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงาน สร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ โดยยังสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้

สอบถามการใช้งาน