เรียนภาษาอังกฤษด้วยแอปพลิเคชันที่ดีที่สุด

เข้าถึงวีดีโอบทเรียนที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้พัฒนาการพูด การฟัง การออกเสียง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

EchoVE

แอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนอาชีวะ และประชาชนทั่วไป บทเรียนได้รับการออกแบบตามหลักการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติ ฝึกฝนผ่านการจำลองสถานการณ์ต่างๆ

พูด

ฝึกภาษาได้แบบไม่ต้องกลัวผิด
ผ่านระบบฟีคแบค 5 ระดับ ที่สามารถประเมินผลได้ว่าพูดหรอออกเสียงได้ชัดเจนหรือไม่ เหมือนฝึกฝนกับเจ้าของภาษา

เขียน

ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนผ่านการทำแบบฝึกหัด ทั้งการพูดและการเขียน จากประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อให้การฝึกฝนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใช้งานฟรี

EchoVE แอปพลิเคชันสำหรับนักเรียนอาชีวะ และประชาชนทั่วไป สามารถโหลดได้ฟรีทั้งระบบ Adroid และ IOS

ฟังก์ชั่นพิเศษ

Roe Play ระบบพิเศษ ที่ช่วยจำลองสถานการณ์ และสร้างบทบาทสมมุติ ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

อื่นๆ

แอปพลิเคชันเอคโค่วี (EchoVE) แบ่งออกเป็น 11 หมวด คือ - หมวดสาขาเฉพาะทาง 9 หมวด แบ่งตามสาขาวิชา คือ อุตสาหกรรม, พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ศิลปกรรม, คหกรรม, เกษตรกรรม, ประมง, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร - หมวดภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 1 หมวด