แหล่งความรู้

คามคิดสร้างสรรค์ คือทักษะที่จำเป็น

เราอยู่ในโลกที่ต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากลักษณะของงานทุกวันนี้ ต้องการคนที่มีทักษะการคิดมากกว่าเดิม สังคมที่เปลี่ยนไปต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าที่ผ่านมา ประเทศที่ขาดคนคิดสร้างสรรค์จะพัฒนาได้ช้า ส่วนประเทศที่มีคนคิดสร้างสรรค์จำนวนมากจะมีการคิดค้นนวัตกรรมขายความคิด  นำรายได้มาพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

เมื่อก่อน ความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นของแถม คือใครมีก็ดี ไม่มีก็ไม่เป็นไร องค์กร บริษัทไหนมีความคิดสร้างสรรค์ก็ดี แต่ไม่มีก็ยังสามารถทำงานต่างๆได้ แต่วันนี้ และจากนี้ไป ความคิดสร้างสรรค์จะกลายเป็นเรื่องจำเป็น ผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับ CEO จาก 1,500 บริษัทชั้นนำในต่างประเทศต่างๆทั่วโลกสรุปว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ คุณสมบัติสำคัญที่สุดของการเป็นผู้นำในยุคนี้และอนาคต

ประเทศต่างๆ จึงเร่งปฏิรูปการศึกษา และหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาของทุกชาติ ก็เพื่อให้คนของเขามีทักษะในการคิด ทั้งการคิดวิเคราะห์ และการสร้างสรรค์

ปี ค.ศ. 2009 กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปกำหนดให้เป็นปีแห่งความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (The European Year of Creativity and Innovation) มีการจัดงานประชุมวิชาการด้านความคิดสร้างสรรค์ จัดงบประมาณให้บุคลากรทางการศึกษา เรียนรู้เรื่องความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงการสอนแบบเลกชอร์ ให้เป็นการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และให้นำปัญหาในชีวิตจริงเข้าสู่ห้องเรียน

ที่ผ่านมา โรงเรียนของเรามีแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นฝึกให้เด็กทุกคนปฏบัติแบบเดียวกัน และคิดเหมือนๆกัน การสอบทุกวิชา ทุกระดับ เป็นการสอบแบบมีคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว ก็ยิ่งปิดกั้นความคิดต่างของผู้เรียน นั่นคือเหตุที่ส่งผลให้เด็กของเราส่วนใหญ่เติบโตมาแล้วขาดความสามารถในการคิด โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ เพราะความคิดสร้างสรรค์เกิดจาก “ความแตกต่าง”

เด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ อาจโดนตัดสินว่าเป็นเด็กเรียนไม่เก่ง เมื่อต้องเรียนในระบบการวัดผลแบบเดิม ที่ผ่านมามีเด็กหลายคนถูกคุณครูพิจารณาว่า “โง่เกินกว่าเรียน” เพียงแค่เด็กจำเนื้อหาไม่ได้ ทำข้อสอบไม่ได้

มีงานวิจัยของเจมส์ แคตเตอรอลล์ (James Catterall) เซอร์เคน รอบินสัน (Sir  Ken  Robinson) และงานวิจัยของนักการศึกษาอีกหลายท่านที่สรุปในแนวทางคล้ายกันว่า  การศึกษาแบบบอกเล่าและการสอบแบบท่องจำ  นอกจากจะไม่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แล้ว ยังเป็นการทำลายมันอีกด้วย

ถ้ามาดูเรื่องของทักษะที่จำเป็นต่ออนาคต คือทักษะด้านต่างๆในศตวรรษที่ 21 จะเห็นได้ชัดว่า ทักษะที่นักเรียนนักศึกษาของเราขาดหายไปมาก คือทักษะการคิด ส่วนทักษะอื่นๆ เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม ก็ยังพอหาได้จากการทำกิจกรรมหรือทำงานกลุ่ม

การนำแนวทางการสอนรูปแบบใหม่ที่เน้นเรื่องทักษะของการคิด วิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์มาใช้ จึงเป็นเรื่องจำเป็น และน่าจะเหมาะสมกับทิศทางพัฒนาบ้านเมืองและบริบทของเราค่ะ

Cr: หนังสือห้องเรียนแห่งอนาคต

Cr: Eduzones.com

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of