แหล่งความรู้

10 อาชีพอาชีวะ รับมือ AEC

1.สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน

สอศ. ร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและพลังงาน เช่น บริษัท ไออาร์พีซีจำกัด (มหาชน) บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยเปิดสอนใน 5 วิทยาลัย เมื่อจบแล้วสามารถทำงานในตำแหน่งช่างเทคนิค ช่างบำรุงรักษาและซ่อมอุปกรณ์ในโรงกลั่นน้ำมันและโรงงานอุตสาหกรรม

วิทยาลัยที่เปิดสอน : วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

2. สาขางานเทคโนโลยีหลุมเจาะปิโตรเลียม

เป็นงานที่เฉพาะทางมาก ทำงานร่วมกับวิศวกรปิโตรเลียม ทำงานกลางทะเลตรงแหล่งที่มีปิโตรเลียม สาขานี้ไม่มีในระดับมหาวิทยาลัยเหมือนกันเพราะเป็นงานช่างแบบเต็มตัว ถ้าอยากเรียนต่ออย่าลืมเช็คก่อนว่า ปวช. ที่เราเรียนมาต่อสาขานี้ได้หรือเปล่า วิทยาลัยที่เปิดสอน : วิทยาลัยเทคนิคระยอง

3. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

เทคนิคด้านเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม ซึ่งใช้ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เปิดสาขานี้ขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมใหญ่ต่างๆ วิทยาลัยที่เปิดสอน : วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ, วิทยาลัยการอาชีพปางปะกง, วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี, วิทยาลัยเทคนิคบูรพา

4. สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม

เน้นเรียนการทำอาหารเพื่อการโรงแรมโดยเฉพาะ ตั้งแต่การจัดจาน เมนูอาหารที่ขึ้นเสิร์ฟ แบ่งเป็นทั้งมื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น อาหารว่างและเครื่องดื่ม ที่ต้องใส่รายละเอียดปลีกย่อยลงไป ใครที่อยากเป็นเชฟในโรงแรมแนะนำสาขานี้

วิทยาลัยที่เปิดสอน : วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ, วิทยาลัยการอาชีพปางปะกง, วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี, วิทยาลัยเทคนิคบูรพา

5. สาขางานมัคคุเทศก์ทางทะเล , สาขางานมัคคุเทศก์เดินป่า

รองรับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่ชอบทะเลหรือโซนภูเขา ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในไทยที่กำลังบูมมาก ถ้าอยากเรียนก็เริ่มจาก ปวช. สาขาการท่องเที่ยวแล้วต่อ ปวส. สาขานี้ได้เลย วิทยาลัยที่เปิดสอน : วิทยาลัยเทคนิคระยอง

6. สาขางานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ

หลักสูตรนี้ไม่มีเรียนในมหาวิทยาลัย จะลงลึกไปที่วิธีการเก็บอาหาร การนำออกมาใช้ การสต๊อกอาหารเวลาเดินเรือ เพราะเมื่อเรือออกแล้วจะขึ้นฝั่งอีกทีก็ปลายทางเลย เป็นอีกหนึ่งงานท้าทายรายได้ดี และมีปากท้องของสมาชิกบนเรือเป็นเดิมพัน

วิทยาลัยที่เปิดสอน : วิทยาลัยเทคนิคระยอง

7. หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์

เป็นช่างที่ทำงานตามคำวินิจฉัยคำสั่งแพทย์ในการตรวจวัดสัดส่วนร่างกายของผู้ป่วยเพื่อออกแบบ ผลิต ประดิษฐ์ ตกแต่ง ดัดแปลง แก้ไข และพัฒนาอุปกรณ์ช่วยผู้ป่วยหรือบุคคลที่มีความต้องการได้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ ทำงานร่วมกับแพทย์ นักกายอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ในสถาบันทางการแพทย์ทั้งรัฐและเอกชน เป็นสาขาที่มาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านนี้โดยเฉพาะ

8. สาขาวิชาช่างอากาศยาน

สาขานี้ต้องการผู้มีคะแนนโทอิคอย่างน้อย 250 คะแนน เน้นฟังพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างเข้าใจค่ะ เพราะต้องเรียนทวิภาคีร่วมกับการบินไทย ฝ่ายช่างอากาศยานประจำสถานีภูเก็ต ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนค่ะ โดยจะเรียนทฤษฎีที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง และไปฝึกทำงานจริงกับการบินไทย ฝ่ายช่างประจำภูเก็ต ผู้ที่จะเข้าเรียนต้องจบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโรงงานหรือเทียบเท่า

9. สาขาวิชาการจัดการด้านความปลอดภัย

สาขานี้พิเศษสำหรับผู้มีประสบการณ์ หลักสูตรนี้ร่วมกับ บริษัท เอเชีย  ซิเคียวริตี้เมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท กัทส์ อินเวติเกชั่น จำกัด จัดการเรียนการสอนในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการให้มีสมรรถนะวิชาชีพด้านการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและมีความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน

10. สาขางานภาษาต่างประเทศ

ต่างจากคณะอักษรศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัยที่เรียนเจาะลึกเฉพาะภาษา แต่เน้นภาษา ตลอดจนวิธีการทำงาน หลักการทำงาน ในระดับต่างประเทศ

ในระดับ ปวช. เรียนภาษาอังกฤษ แต่ถ้าต่อ ปวส. ก็เพิ่มภาษาจีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เยอรมันด้วย  สาขานี้เป็นที่ต้องการมากโดยเฉพาะบริษัทต่างชาติ

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of