รายงานผลคะแนนของการแข่งขัน EchoVE Contest

ผลคะแนน ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2561  

**สิ้นสุดการเก็บคะแนนวันที่ 30 สิงหาคม 2561

**แสดงผลคะแนนวิทยาลัยที่เข้าร่วมแข่งขันทั้ง รอบที่ 1 (นับคะแนน 15 กรกฏาคม - 16 สิงหาคม 2561) และ รอบที่ 2 (นับคะแนน 1 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2561)

รายงานผลคะแนนกรุงเทพฯและภาคตะวันออก

จังหวัดวิทยาลัยคะแนนรวม
กรุงเทพมหานครวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีสิ้นสุดการเก็บคะแนน
กรุงเทพมหานครวิทยาลัยพณิชยการบางนาสิ้นสุดการเก็บคะแนน
ตราดวิทยาลัยเทคนิคตราดสิ้นสุดการเก็บคะแนน
กรุงเทพมหานครวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาสิ้นสุดการเก็บคะแนน
กรุงเทพมหานครวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออสิ้นสุดการเก็บคะแนน
ระยองวิทยาลัยเทคนิคระยอง151,299
กรุงเทพมหานครวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย114,437
กรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามสิ้นสุดการเก็บคะแนน
ปราจีนบุรีวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี110,741

รายงานผลคะแนนภาคกลาง

จังหวัดวิทยาลัยคะแนนรวม
อ่างทองวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง418,263
ชัยนาทวิทยาลัยเทคนิคชัยนาถ375,296
ลพบุรีวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีสิ้นสุดการเก็บคะแนน
กาญจนบุรีวิทยาลัยการอาชีพพนมทวนสิ้นสุดการเก็บคะแนน
นครปฐมวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมสิ้นสุดการเก็บคะแนน
พระนครศรีอยุธยาวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์สิ้นสุดการเก็บคะแนน
ประจวบคีรีขันธ์วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน140,370
นครปฐมวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าสิ้นสุดการเก็บคะแนน
ราชบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคสิ้นสุดการเก็บคะแนน

รายงานผลคะแนนภาคเหนือ

จังหวัดวิทยาลัยคะแนนรวม
แพร่วิทยาลัยเทคนิคแพร่1,602,021
อุตรดิตถ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์สิ้นสุดการนับคะแนน
พิษณุโลกวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกสิ้นสุดการนับคะแนน
นครสวรรค์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์สิ้นสุดการนับคะแนน
แพร่วิทยาอาชีวะศึกษาแพร่สิ้นสุดการนับคะแนน
สุโขทัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยสิ้นสุดการนับคะแนน
เพรชบูรณ์วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์151,408
แพร่วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่สิ้นสุดการนับคะแนน
ลำปางวิทยาลัยการอาชีพเกาะคาสิ้นสุดการนับคะแนน

รายงานผลคะแนนภาคใต้

จังหวัดวิทยาลัยคะแนนรวม
สุราษฎร์ธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีสิ้นสุดการนับคะแนน
พัทลุงวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงสิ้นสุดการนับคะแนน
พัทลุงวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมสิ้นสุดการนับคะแนน
นครศรีธรรมราชวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงสิ้นสุดการนับคะแนน
สุราษฎร์ธานีวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์สิ้นสุดการนับคะแนน
สุราษฎร์ธานีวิทยาลัยการอาชีพไชยา33,419
พังงาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า27,088
ภูเก็ตวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต19,061
ตรังวิทยาลัยเทคนิคตรัง10,861

รายงานผลคะแนนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดวิทยาลัยคะแนนรวม
กาฬสินธุ์วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งสิ้นสุดการนับคะแนน
อำนาจเจริญวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน1,954,074
อุดรธานีวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีสิ้นสุดการนับคะแนน
อุบลราชธานีวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมสิ้นสุดการนับคะแนน
มุกดาหารวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร680,448
ชัยภูมิวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อสิ้นสุดการนับคะแนน
บุรีรัมย์วิทยาลัยการอาชีพสตึก309,078
สุรินทร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์สิ้นสุดการนับคะแนน
ศรีสะเกษวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษสิ้นสุดการนับคะแนน