ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านคัดเลือกเพื่อแข่งขันต่อในระดับภูมิภาค

ภูมิภาคละ 9 ทีม ซึ่งมีรายละเอียดการแข่งขัน ดังนี้

1. ตัวแทนทั้ง 9 ทีม จะถูกแบ่งสายการแข่งขันออกเป็น 3 สาย สายละ 3 ทีม
2.  แข่งขันในสถานการณ์จำลอง ซึ่งถอดบทเรียนมาจากแอปพลิเคชัน EchoVE ในหมวด Specific English
3. ที่ 1 ของแต่ละสายแข่งขัน จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งรอบชิงแชมป์ระดับประเทศในวันที่ 18 ตุลาคม 2561
**การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

โจทย์การแข่งขันมี 4 ชุด ดังนี้
1. ชุด A การประชุมการตลาด
   Brief : เข้าประชุมกับหัวหน้าฝ่ายการตลาดเพื่อวางแผนงานโปรเจกต์เอคโค่ โดยตกลงราคาการเป็นสมาชิกเอคโค่ และการสร้างโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้
2. ชุด B การเช็คอินโรงแรม
   Brief : ทำหน้าที่เช็คอินที่เคาเตอร์และตอบคำถาม รวมถึงรับสายโทรเข้าจากลูกค้า และรับจองร้านอาหาร
3. ชุด C การทำงานของฝ่ายเทคนิคคอมพิวเตอร์
   Brief : เข้ารับบรีฟการทำงานประจำวันกับหัวหน้าฝ่าย โดยเป็นการลงรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ของบริษัท และอธิบายแผนการสร้างเว็บไซต์ใหม่
4. ชุด D การทำงานของฝ่ายช่างไฟฟ้า
   Brief : เข้ารับบรีฟการทำงานประจำวันกับหัวหน้าฝ่าย โดยเป็นการเช็ครายละเอียดเกี่ยวกับผังการเดินสายไฟ และตรวจเช็คความปลอดภัยก่อนเริ่มทำงาน

กรุงเทพและภาคตะวันออก

จังหวัดวิทยาลัย
กรุงเทพมหานครวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
กรุงเทพมหานครวิทยาลัยพณิชยการบางนา
ตราดวิทยาลัยเทคนิคตราด
กรุงเทพมหานครวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ระยองวิทยาลัยเทคนิคระยอง
สระแก้ววิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
กรุงเทพมหานครวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
กรุงเทพมหานครวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ชลบุรีวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โดยทีมอำนวยการแข่งขัน ได้ดำเนินการแบ่งสายการแข่งขัน ดังนี้
กลุ่มที่
1 : แข่งขันในโจทย์ชุด A “การประชุมการตลาด
 • – วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
 • – วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
 • – วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

กลุ่มที่ 2 : แข่งขันในโจทย์ชุด B “เช็คอินโรงแรม
 • – วิทยาลัยพณิชยการบางนา
 • – วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
 • – วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

กลุ่มที่ 3 : แข่งขันในโจทย์ชุด D “การทำงานของฝ่ายช่างไฟฟ้า
 • – วิทยาลัยเทคนิคระยอง
 • – วิทยาลัยเทคนิคตราด
 • – วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ภาคกลาง

จังหวัดวิทยาลัย
อ่างทองวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ชัยนาทวิทยาลัยเทคนิคชัยนาถ
ประจวบคีรีขันธ์วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ลพบุรีวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
กาญจนบุรีวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
นครปฐมวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
พระนครศรีอยุธยาวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
นครปฐมวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ราชบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

โดยทีมอำนวยการแข่งขัน ได้ดำเนินการแบ่งสายการแข่งขัน ดังนี้
กลุ่มที่
1 : แข่งขันในโจทย์ชุด D “การทำงานของฝ่ายช่างไฟฟ้า
 • – วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
 • – วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
 • – วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

กลุ่มที่ 2 : แข่งขันในโจทย์ชุด A “การประชุมการตลาด
 • – วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
 • – วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
 • – วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

กลุ่มที่ 3 : แข่งขันในโจทย์ชุด C “การทำงานของฝ่ายเทคนิคคอมพิวเตอร์
 • – วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 • – วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
 • – วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดวิทยาลัย
กาฬสินธุ์วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
บุรีรัมย์วิทยาลัยการอาชีพสตึก
อำนาจเจริญวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
มุกดาหารวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
อุดรธานีวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
อุบลราชธานีวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
เลยวิทยาลัยเทคนิคเลย
ชัยภูมิวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
นครพนมวิทยาลัยเทคนิคนครพนม

โดยทีมอำนวยการแข่งขัน ได้ดำเนินการแบ่งสายการแข่งขัน ดังนี้
กลุ่มที่
1 : แข่งขันในโจทย์ชุด A “การประชุมการตลาด
 • – วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
 • – วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
 • – วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

กลุ่มที่ 2 : แข่งขันในโจทย์ชุด B “เช็คอินโรงแรม
 • – วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
 • – วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
 • – วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

กลุ่มที่ 3 : แข่งขันในโจทย์ชุด D “การทำงานของฝ่ายช่างไฟฟ้า
 • – วิทยาลัยเทคนิคเลย
 • – วิทยาลัยการอาชีพสตึก
 • – วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ภาคใต้

จังหวัดวิทยาลัย
สุราษฎร์ธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
พัทลุงวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
นครศรีธรรมราชวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
พังงาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
ภูเก็ตวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ตรังวิทยาลัยเทคนิคตรัง
พัทลุงวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
สุราษฎร์ธานีวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
สุราษฎร์ธานีวิทยาลัยการอาชีพไชยา

โดยทีมอำนวยการแข่งขัน ได้ดำเนินการแบ่งสายการแข่งขัน ดังนี้
กลุ่มที่
1 : แข่งขันในโจทย์ชุด B “เช็คอินโรงแรม

  • – วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
  • – วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
  • – วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

กลุ่มที่ 2 : แข่งขันในโจทย์ชุด D “การทำงานของฝ่ายช่างไฟฟ้า

  • – วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
  • – วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
  • – วิทยาลัยการอาชีพไชยา

กลุ่มที่ 3 : แข่งขันในโจทย์ชุด C “การทำงานของฝ่ายเทคนิคคอมพิวเตอร์

  • – วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
  • – วิทยาลัยเทคนิคตรัง
  • – วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

หมายเหตุ เนื่องจากภาคใต้มีจำนวนจังหวัดเข้าร่วมน้อยกว่า 9 จังหวัด จึงพิจารณาคะแนนของสถานศึกษาที่ดีที่สุดของภูมิภาคเพิ่มอีก 3 อันดับ(โดยเรียงคะแนนทั้งภูมิภาคไม่แยกจังหวัด)

ภาคเหนือ

จังหวัดวิทยาลัย
แพร่วิทยาลัยเทคนิคแพร่
อุตรดิตถ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
พิษณุโลกวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
นครสวรรค์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
แพร่วิทยาอาชีวะศึกษาแพร่
เพชรบูรณ์วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
สุโขทัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
น่านวิทยาลัยเทคนิคน่าน
ลำพูนวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

โดยทีมอำนวยการแข่งขัน ได้ดำเนินการแบ่งสายการแข่งขัน ดังนี้
กลุ่มที่
1 : แข่งขันในโจทย์ชุด B “เช็คอินโรงแรม

  • – วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
  • – วิทยาลัยเทคนิคน่าน
  • – วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

 

กลุ่มที่ 2 : แข่งขันในโจทย์ชุด A “การประชุมการตลาด

  • – วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
  • – วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
  • – วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

 

กลุ่มที่ 3 : แข่งขันในโจทย์ชุด C “การทำงานของฝ่ายเทคนิคคอมพิวเตอร์

  • – วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  • – วิทยาลัยเทคนิคแพร่
  • – วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 

ตารางสถานที่จัดการแข่งขันระดับภูมิภาค