การแข่งขันระดับวิทยาลัย 11 มิถุนายน 2561 – 15 สิงหาคม 2561

สำหรับสถานศึกษา

1.การแข่งขันรอบวิทยาลัย เมื่อมีนักเรียน นักศึกษาติดตั้งแอปพลิเคชันครบทุกคนของวิทยาลัยนั้นๆ  มีเกณฑ์กำหนดดังนี้

1.1  นักเรียน นักศึกษา มีบัญชีผู้ใช้ จากการสมัครบัญชีผู้ใช้ผ่าน Facebook และเลือกชื่อวิทยาลัยของตนเอง หรือ การใช้บัญชีผู้ใช้โดยมี USERNAME  จากการสร้างจากทีมงาน EchoVE โดย USERNAME ดังกล่าวจะต้องอยู่ในระบบวิทยาลัยนั้นๆ

ตัวอย่างการใช้บัญชีผู้ใช้ผ่าน Facebook

1. Log in ผ่าน Facebook โดยกดที่ปุ่มสัญลักษณ์

2. ทุกครั้งที่เข้าผ่าน Facebook ให้เลือก จังหวัดของวิทยาลัย >>> เลือกชื่อของวิทยาลัย >>>

ตัวอย่างการใช้บัญชีผู้ใช้โดยทีมงาน EchoVE สร้าง USERNAME ให้

หมายเหตุ :    ยกเว้น USERNAME ที่ขึ้นต้นด้วย “WS” ไม่นับผลคะแนนในการแข่งขัน

1.2  รายงานการใช้งานแอปพลิเคชันในการฝึกฝน มีคะแนนขั้นต่ำ 100 คะแนน

ตัวอย่างคะแนน จะสะสมเมื่อทำโหมดใดโหมดหนึ่งในบทเรียนได้

2.โล่เกียรติยศ Best Performance สำหรับวิทยาลัยที่มีนักเรียน นักศึกษาฝึกฝนทักษะการพูด (Speaking Mode) ผ่าน  แอปพลิเคชัน EchoVE เป็นลำดับที่ 1-3 ของประเทศ ในช่วง 11 มิถุนายน 2561 – 15 สิงหาคม 2561

ตัวอย่างหน้าโหมดฝึกพูด (Speaking )