ประกาศรางวัลการแข่งขัน EchoVE Contest

รางวัลสําหรับวิทยาลัยที่มีจํานวนผู้เข้าใช้งาน 100%

จังหวัดวิทยาลัยจํานวน Account
อุตรดิตถ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์100%
กรุงเทพวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี100%
ลพบุรีวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่2100%
กรุงเทพวิทยาลัยเทคนิคดุสิต100%

รางวัลสําหรับวิทยาลัยที่มีคะแนนรวมในการฝึกทักษะด้านการพูดสูงที่สุด 3 อันดับแรกของประเทศ

จังหวัดวิทยาลัยคะแนน Speaking
อุตรดิตถ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์180,025,456
กรุงเทพวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี144,873,483
ประจวบคีรีขันธ์วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์36,121,175

รางวัลสําหรับนักเรียน/นักศึกษาที่มีคะแนนรวมในการฝึกทักษะด้านการพูดสูงที่สุด 10 อันดับแรกของประเทศ

ช่วงการเก็บคะแนนครั้งที่ 1 : มิ.ย. – 23 ก.ค. 2018

ชื่อผู้ใช้วิทยาลัยคะแนน Speaking Mode
ธัญญา ก้อนเสทื้อนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์92,443
ฐาปกรญ์ ลาเกี้ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์75,496
หิ่งห้อย แสงจันทร์วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร60,116
Chanakarn Chaisombatวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา54,436
warakornวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม50,786
Som Kamonthipวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง47,542
เจษฎา แป้นรสวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี46,767
Ploy GirlIndyวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม46,163
sajikarวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา46,120
TA NGวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย44,424

ช่วงการเก็บคะแนนครั้งที่ 2 : 24 ก.ค. – 15 ส.ค. 2018

ชื่อผู้ใช้วิทยาลัยคะแนน Speaking Mode
กัณฐิกา เณรแก้ววิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์2,646,964
ภคินี มณีสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์2,442,410
G01041024วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี2,168,765
พิชญ์ชณีศรี คําสวนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์1,830,097
วรรณกานต์ เพ็งดีวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์1,807,783
G260211137วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์1,733,757
ศยามล นิตตะวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์1,697,254
ธารินทร์ ขันทะเสนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์1,633,509
วรรณภา ทิพย์ตึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์1,523,894
G01041023วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี1,271,005

ช่วงการเก็บคะแนนครั้งที่ 3 : 16 ส.ค. – 7 ก.ย. 2018

ชื่อผู้ใช้วิทยาลัยคะแนน Speaking Mode
G01045104วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี9,417,965
G260212111วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์6,501,379
G260212037วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์6,013,524
G42010190วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์5,376,882
G420101130วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์3,753,091
G42010140วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์3,613,693
G01045103วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี3,128,430
G260212114วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์2,754,479
G01045121วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี2,395,150
G260212020วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์2,183,211

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษจาก Application: EchoVE

มีวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันทัfงหมด 577 วิทยาลัย แบ่งเป็น
– วิทยาลัยในสังกัดของรัฐบาล 393 วิทยาลัย
– วิทยาลัยเอกชน 184 วิทยาลัย