ประกาศผลการแข่งขัน

**สิ้นสุดการแข่งขันระดับวิทยาลัยวันที่ 7 กันยายน 2561

ผลคะแนนสําหรับวิทยาลัยที่มีจํานวนผู้เข้าใช้งานมากที่สุด
จังหวัดวิทยาลัยจํานวน Account
นครสวรรค์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์93%
กรุงเทพวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี91%
กรุงเทพวิทยาลัยเทคนิคดุสิต90%
กาญจนบุรีวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน66%
ประจวบคีรีขันธ์วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน58%
สงขลาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร57%
พระนครศรีอยุธยาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร57%
สงขลาวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ55%
พัทลุงวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง52%
ภูเก็ตวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต52%
ผลคะแนนสําหรับวิทยาลัยที่มีคะแนนรวมในการฝึกทักษะด้านการพูดสูงที่สุด

จังหวัดวิทยาลัยคะแนน Speaking
กรุงเทพวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี51,664,823
อุตรดิตถ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์41,664,738
ประจวบคีรีขันธ์วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์9,712,864
นครสวรรค์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์7,739,603
มหาสารคามวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย4,210,087
พัทลุงวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง3,749,216
ประจวบคีรีขันธ์วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน2,461,032
สระบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี2,117,792
ร้อยเอ็ดวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด1,968,759
ฉะเชิงเทราวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา1,700,195

ผลคะแนนสําหรับนักเรียน/นักศึกษาที่มีคะแนนรวมในการฝึกทักษะด้านการพูดสูงที่สุด

ชื่อผู้ใช้งานวิทยาลัยคะแนน Speaking
G01041934วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี97,386
G01041023วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี94,773
G260212510วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์67,710
G260212923วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์45,475
G01042138วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี28,378
G01042137วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี28,098
G01040929วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี26,952
G01041323วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี25,961
G01040523วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี25,400
G260212439วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์22,300

รางวัลสําหรับวิทยาลัยที่มีจํานวนผู้เข้าใช้งาน 100%

จังหวัดวิทยาลัยจํานวน Account
อ่างทองวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองอ่างทอง100%
อุตรดิตถ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์100%

รางวัลสําหรับนักเรียน/นักศึกษาที่มีคะแนนรวมในการฝึกทักษะด้านการพูดสูงที่สุด

ชื่อผู้ใช้วิทยาลัยคะแนน Speaking Mode
กัณฐิกา เณรแก้ววิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์2,646,964
ภคินี มณีสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์2,442,410
G01041024วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี2,168,765
พิชญ์ชณีศรี คําสวนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์1,830,097
วรรณกานต์ เพ็งดีวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์1,807,783
G260211137วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์1,733,757
ศยามล นิตตะวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์1,697,254
ธารินทร์ ขันทะเสนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์1,633,509
วรรณภา ทิพย์ตึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์1,523,894
G01041023วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี1,271,005