ติดต่อเรา

น้องๆ ที่มีข้อสงสัยในปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักสูตร การใช้งาน หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ตอนนี้พี่ๆ มีช่องทางการสื่อสารที่อำนวยความสะดวก ให้กับน้องๆ แล้วนะคะ โดยน้องๆ สามารถแจ้งรายละเอียดผ่าน แบบฟอร์มนี้